เดือน: กันยายน 2023

Office of General Education Mahasarakham University

GE ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป&nb…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

กิจกรรม MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2566  เวลา 13.30 น.&…
Read more

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดี อผปส.ดีเด่น อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น

วันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารราชนครินทร์ มห…
Read more

MSU Homeroom International Day 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล MSU Homeroom I…
Read more

Homeroom Open House 2023

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นสากล กิจกรรม Homero…
Read more

Verified by MonsterInsights