เดือน: พฤษภาคม 2023

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม  2566   เวลา  13.30 น.  สำนักศึ…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565รายชื…
Read more

MSU CASE Camp วันที่ 6

วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเ…
Read more

MSU CASE Camp (วันที่ 5 ณ โรงแรม VICTORIA จังหวัดเชียงใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค…
Read more

ค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Camp

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU CASE Cam…
Read more

Verified by MonsterInsights