เดือน: เมษายน 2023

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  5/2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2566  เวลา 09.30 น. ส…
Read more

การอบรมหัวข้อ “BCG กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”

วันที่ 20 เมษายนนี้ นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วม…
Read more

การปฐมนิเทศโครงการ MSU BCG Hackathon

วันที่ 19 เมษายนนี้ รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รอ…
Read more

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon วันที่ 20, 22-24 เมษาย…
Read more

คอร์สเรียนฟรี English Conversation

คอร์สเรียนฟรีมาแล้วค่าาาาาาา เรียนในห้องเรียน (face-to-…
Read more

ขอเชิญ “ตอบแบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการสำนักศึกษาทั่วไป”

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน “ตอบแบ…
Read more

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหล…
Read more

Verified by MonsterInsights