เดือน: มีนาคม 2023

Office of General Education Mahasarakham University

คอร์สซัมเมอร์ (ระบบคลังหน่วยกิต สะสมไว้เทียบโอนในระดับปริญญาตรีได)

ซัมเมอร์นี้ มีที่เรียนรึยังจ๊ะ มาเรียนเก็บหน่วยกิตกับเร…
Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่  2/…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศู…
Read more

Verified by MonsterInsights