เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

Office of General Education Mahasarakham University

ผลการประกวด “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประกวดแนวคิ…
Read more

กิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 12.00 น…
Read more

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานนิทรรศการที่โดนใจ…ลุ้นรางวัลเงินสด

ขอเชิญร่วมโหวต ผลงานนิทรรศการที่โดนใจ ลุ้นรางวัลเงินสด …
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบ…
Read more

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมอาคารราชนครินทร์ (RN) ปีการศึกษา 2566

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมอ…
Read more

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวด Creative Esan Idea Contest 

ขอแสดงความยินดีกับทีม  Gang Loeng Chan w…
Read more

Verified by MonsterInsights