เดือน: มกราคม 2023

Office of General Education Mahasarakham University

GE จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. …
Read more

MSU English Exit-Exam

การดำเนินงานจัดทดสอบ (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบป…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่…
Read more

Verified by MonsterInsights