เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.0 
Read more
เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน&nb 
Read more
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลาย 
Read more
Once you’ve checked the necessary boxes, clic 
Read more
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 
Read more
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. สำนัก 
Read more
DLL files aren’t opened in the same way 
Read more
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เ 
Read more
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป 
Read more