กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/25 
Read more
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็น 
Read more
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 รายวิชา 
Read more
การประกวด Cover Dance และ การประกวด Cosplayใน 
Read more
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
Read more
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห 
Read more
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็ 
Read more
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
Read more
วันพุธที่ 5  ตุลาคม 2565  ว่าที่ร้อ 
Read more