ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 12/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนัก…
Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา  2566

เมื่อวันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2565&n…
Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรี…
Read more

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้องลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565

รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะต้…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.30 น. สำนักศึกษาทั่วไ…
Read more

Verified by MonsterInsights