ปี: 2022

Office of General Education Mahasarakham University

การประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม Social Impact Ideas & Innovation

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม…
Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระก…
Read more

โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจเข้าร่ว…
Read more

MSU Christmas Market

ตลาดจะเกิด มาเปิดตลาดกันค่ะในงาน “MSU Christmas Market”…
Read more

การประกวด Cover Dance กลิ่นอายอีสาน

Let’s ย้อน  มา ฟ้อน Togetherในงาน …
Read more

โครงการ Startup DREAManiFest

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  09:00-12:00 น. สำนักศ…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  13/2565

เมื่อวันอังคารที่ 6  ธันวาคม  2565  เวลา…
Read more

GE ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 10.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป น…
Read more

GE เข้ารับรางวัล กพร. อันดับที่ 1 สำนักงานเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิ…
Read more

Verified by MonsterInsights