register_person01ดาวน์โหลด
07122565-jobดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ

สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4/2565

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2/564