หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565…
Read more

GE จัดโครงการ “Workshop on Scoring Rubrics and Peer Assessment”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. …
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 14/2565

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่…
Read more

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำ…
Read more

GE จัดกิจกรรม MSU Christmas Market

GE จัดกิจกรรม MSU Christmas Market เมื่อวันที่ 23 ธันวา…
Read more

โครงการ Startup DREAManiFest

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา  09:00-12:00 น. สำนักศ…
Read more

Verified by MonsterInsights