หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศู…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศ…
Read more

GE Talk Series on Sustainable Development ในหัวข้อ Digital Life and Innovation through Media Trends

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงาน GE Talk Ser…
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒน…
Read more

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  3/2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา  13.30 น.&n…
Read more

GE ร่วมถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศ…
Read more

Verified by MonsterInsights