หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  3/2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา  13.30 น.&n…
Read more

GE ร่วมถวายกัณฑ์หลอน สืบสานฮีตเดือน 4 อนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศ…
Read more

การประชุมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่ว…
Read more

โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต มมส

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาสำนักศึกษาทั่วไปจั…
Read more

Verified by MonsterInsights