หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 2 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 1 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต ครั้งที่  2/…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศู…
Read more

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศ…
Read more

GE Talk Series on Sustainable Development ในหัวข้อ Digital Life and Innovation through Media Trends

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงาน GE Talk Ser…
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบแบบเลือกตอบและแผนผังข้อสอบ (Workshop on Designing Multiple Choice Questions and Test Blueprint)

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒน…
Read more

Verified by MonsterInsights