หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

ห้องเรียนรวม สำนักศึกษาทั่วไป

การดูตำแหน่งที่ตั้งห้องเรียนรวม และความหมายของชื่อห้องเ…
Read more

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกร…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานที่จ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเ…
Read more

Verified by MonsterInsights