Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565รายชื…
Read more

“Mahasarakham University Creative and Social Enterprise Cam”

May 9-18, 2023: The Office of General Education is orga…
Read more

โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป …
Read more

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon

มมส จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon วันที่ 20, 22-24 เมษาย…
Read more

คอร์สเรียนฟรี English Conversation

คอร์สเรียนฟรีมาแล้วค่าาาาาาา เรียนในห้องเรียน (face-to-…
Read more

ขอเชิญ “ตอบแบบสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการสำนักศึกษาทั่วไป”

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน “ตอบแบ…
Read more

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหล…
Read more