register_person01ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการประมูลเสนอราคาซื้อซากพัสดุชำรุด จำนวน 26 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดดาวน์โหลด

การดำเนินงานจัดทดสอบ (MSU English Exit-Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สอบรอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
สอบรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 (สำหรับนิสิตที่ขาดสอบและสอบไม่ผ่านในรอบที่ 1)
สอบในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบได้ที่  https://bit.ly/msu_exit-exam66
และสามารถข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้ที่เพจ MSU English Exit-Exam

ประกาศขายทอดตลาดดาวน์โหลด

🥳🥳Good NEWS!!! We’re now accepting applications from MSU students and international students from higher education institutions across the globe to participate in our international youth camps!

💟💟 Become our family, spread more love, and create a greater impact!

✅1️⃣ MSU Creative and Social Enterprise Camp 2023 (MSU CASE Camp 2023) on May 10-18, 2023 at MSU (Maha Sarakham) and Chiang Mai, Thailand

✅2️⃣MSU Inclusivity, Diversity, and Equity Camp 2023 (MSU INDIE Camp 2023) on July 17-26, 2023 at MSU (Maha Sarakham) and Chiang Rai, Thailand

📧📧 Sign up now! Please refer to the application form for more information.

Link to MSU Case Camp Application: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeBZk4ZiRq…/viewform

Link to MSU INDIE Camp Application: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc_PNvdeU…/viewform

🔥 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ เพื่อนิสิตจาก MSU Homeroom โดยสำนักศึกษาทั่วไปในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานบ้านเรา ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท 🎉🎉

กับกิจกรรมประกวดแนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Esan Culture Idea Contest) 💡💡 สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดังต่อไปนี้

✅ 0045002 ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน
✅ 0045005 มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
✅ 0045008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า
✅ 0045009 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
✅ 0045011 ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน

โดยมีเกณฑ์ในการส่งผลงานต่อไปนี้จ้า
👉 มีสมาชิกในทีม จำนวน 3-5 คน
👉 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่กำหนด
👉 ส่งคลิปวีดีโอการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน ความยาวประมาณ 2-3 นาที
👉 โดยเน้นความสร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวคิด โดยเนื้อหาในคลิปวีดีโอควรประกอบไปด้วย

⭕ ลักษณะของศิลปวัฒนาธรรมอีสานที่จะพัฒนา (สินค้า ผลิตภัณฑ์ อาหาร การท่องเที่ยว ดนตรี วิถีชีวิต และอื่นๆ)
⭕ จุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมอีสานที่นำเสนอ
⭕ แนวคิดในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
⭕ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนร่วมในศิลปวัฒนธรรม (ผู้ผลิต ผู้นำชุมชน ปราชณ์ชาวบ้าน เป็นต้น)
⭕ บรรยากาศต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมนี้

🔥 นิสิตสามารถเริ่มวางแผนและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 🔥
🔥 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ 👉👉https://bit.ly/msucreativeesan

มาร่วมส่งผลงานกันเยอะๆ นะครับบ 💕💕

ประกวดแนวคิดนวัตกรรมสินค้าหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงสังคม

Social Impact Ideas & Innovation

ชิงรางวัลทัศนศึกษา

ธุรกิจแนว Startup ที่ จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติ

📌 ทีมละไม่เกิน 3 คน

📌 เป็นนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดังต่อไปนี้

📕 0041009 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์

📗 0043001 การคิดเชิงออกแบบ

📘 0043002 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

📙 0043004 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

📔 0043005 ผู้ประกอบการทางสังคม

📒 0043006 ธุรกิจออนไลน์

📓 0043007 แก่นการนำเสนออย่างตรงเป้า

📖0045008 การบริหารจัดการวัฒนธรรม: การแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า

รายละเอียด

📍 ส่งผลงานไอเดียด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมตามแบบฟอร์ม

ดังต่อไปนี้

🧷 Download ใบสมัคร https://bit.ly/socialimpactidea_doc

🧷 ลิงก์ส่งผลงาน https://bit.ly/ge_submission

📍 จัดทำคลิปวีดิโอนำเสนอไอเดียความยาว 2-3 นาที ในรูปแบบที่แตกต่างและสร้างสรรค์ โดยเน้น Passion ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

📍 ทีมที่เข้ารอบจะได้ร่วมอบรม Enterpreneurship Boot camp และศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ใน ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2565

ส่งใบสมัครโดยระบุเนื้อหา ดังต่อไปนี้

✏ ความเป็นมาของแนวคิด (Backgrounds)

✏ ข้อมูลสนับสนุนแนวคิด (Supported data)

✏ ความเป็นไปได้ของแนวคิดและการสร้างรายได้ (Feasibility and commercialization)

❌❌❌รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ❌❌❌

📞📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิต สำนักศึกษาทั่วไป โทรศัพท์ 095-212-2003 ภายใน 2052 จัดโดย สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถดูรายละเอียดข้อปฏิบัติ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://graduate.msu.ac.th และ Facebook (MSU.Graduate)

📣📣ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และผู้สนใจ
เข้าร่วม 👉👉“โครงการผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ 2565 กับทักษะในอนาคต”

👨‍💼👨‍💼วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร

🔻🔻วันที่ 27 ธันวาคม 2565
⏰⏰เวลา 08.30-12.00 น.

✨✨ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex และดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง RN1-105 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📝📝ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/GE27-12-2022

📣ตลาดจะเกิด มาเปิดตลาดกันค่ะ
🎄🎄ในงาน “MSU Christmas Market”🛍️
🎈วันที่ 23 ธันวาคม 2565
📍ณ ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม)
📣ขอเชิญชวน นิสิต คณะ-หน่วยงาน บุคคลทั่วไป ร่วมเปิดร้านจำหน่ายสินค้า🛍️
🎯โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
🗂️รายละเอียด :
1. มีเต็นท์ขนาด 3 x 3 เมตร และไฟส่องสว่างให้บริเวณร้านค้า
2. ร้านค้าต้องนำโต๊ะวางสินค้า ปลั๊กพวงสามตา และไฟประดับตกแต่งร้านมาเองให้เข้ากับธีม Christmas
3. สำหรับร้านค้าทั่วไปจะมีการเก็บค่ามัดจำจำนวน 1,000 บาท และจะคืนให้เต็มจำนวนหลังจากเสร็จสิ้นงาน **หากร้านค้าดูแลความสะอาดบริเวณร้านค้าตัวเองไม่เรียบร้อย ทางผู้จัดขออนุญาตหักค่าใช้จ่ายจำนวน 200 บาท
4. ร้านค้าสามารถมาตั้งร้านค้าได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยผู้จัดจะเป็นผู้วางผังร้านค้าและจะติดป้ายชื่อร้านค้าไว้ให้ที่หน้าเต็นท์
5. เริ่มขายสินค้าได้ตั้งเวลา 11.00 น. – 22.00 น.
📮ช่องทางการสมัคร :
📥สมัครได้ที่ลิงก์ 👉https://bit.ly/cm_market2022 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์
🎯🎯ร้านค้ามีจำนวนจำกัด ทางผู้จัดจะทำการคัดเลือกร้านค้าที่จะได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในงาน โดยร้านค้าที่จะได้รับการคัดเลือก ทางผู้จัดจะติดต่อกลับไปค่ะ
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
👉ทักข้อความเพจ : MSU Homeroom
👉โทร. 095-212 2003