ผู้เขียน: Panupol Pasangkeenee

Office of General Education Mahasarakham University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2566

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2566รายชื…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2566 (รอบที่ 1)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 1/2566…
Read more

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังปลายภาค 3/2565…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค 3/2565รายชื…
Read more

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหลังวันที่ 12 เมษายน 2566)

 ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 3 (รอบการสอบย้อนหล…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 2 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อสอบย้อนหลังรอบที่ 1 (รอบการสอบย้อนหลังวันท…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565…
Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคเรี…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2565 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคเรียนที่…
Read more

Verified by MonsterInsights