Home / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปี 2562 สามารถยื่นข้อเสนอทุนวิจัยสำนักศึกษาทั่วไปได้ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 :: Download ::

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 1/2561

Recruitment3

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 1/2561

Recruitment 2

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2561

Recruitment

Read More »

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่ 9  ครบรอบ 10 ปี

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่ 9  ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space วันพุธที่  26  กันยายน  2561  ณ ห้อง Co-Working Space  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร. โ 0-43754-571, หรือ 043754333  เบอร์โทรศัพท์ภายใน สำนักศึกษาทั่วไป    

Read More »