Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 เอกสารรายละเอียดตามไฟล์ที่แนปมาพร้อมนี้

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 เอกสารรายละเอียดตามไฟล์ที่แนปมาพร้อมนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »