Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

201902220924

Read More »

ให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2562

201902051622

Read More »

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ(สำนักศึกษาทั่วไป)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561

201809201633

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

201809101652

Read More »