Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

201811120826

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

201810091618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *