Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

bathroom Download

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *