Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอเนกประสงค์ (Smart Classroom) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอเนกประสงค์ (Smart Classroom) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pacad23

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *