Home / ประชาสัมพันธ์ / ศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และเรื่องราวของประเทศของประเทศเหล่า
1. อังกฤษ 2. อเมริกา 3. ฝรั่งเศส 4. พม่า 5. กัมพูชา 6. ลาว 7. เดนมาร์ก 8. Faroe Island 9. อินเดีย และ 10. ฟิลิปปินส์

รับจำนวน 100 คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันเสาร์ที่ 30  มิถุนายน 2561 เวลา 08.30   ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สนใจสมัครมาได้ตามลิงค์นี้นะครับ   https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdp2w-fTdw5CLR1V…/viewform…

About มานะ ภูพันนา

Check Also

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มงานวิชาการและประเมินผล สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *