Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างออกแบบลิฟต์โดยสารภายนอกอาคารราชนครินทร์พร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 งาน (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก จ้างออกแบบลิฟต์โดยสารภายนอกอาคารราชนครินทร์พร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 งาน (โดยวิธีคัดเลือก)

PPAA_Dlown load

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *