Home / ข่าวนิสิต / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อครับ >> Download <<

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

โครงการเปิดประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (Homeroom​ International Day)

Homeroom​ International Day​ วันเสาร์ที่  30  มิถุนายน  2561  เวลา  08.30 – 17.00  น.  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *