Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง

ImEE-Buffalo

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *