Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน
MSUGE

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About admin

admin

Check Also

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจักประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 /2560     ภาพ/ข่าว : มานะ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *