Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน
MSUGE

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About admin

admin

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง …

2 comments

  1. วชิรศักดิ์

    วิชานี้จะเปิดให้นิสิตทั่วไปลงมั้ยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *