Home / ข่าวกิจกรรม / สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร
MSUGE

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร ณ ห้อง RN 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่ทางจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคามประดิษฐ์ขึ้น คือดอกดารารัตน์และดอกชบาทิพย์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำประกอบด้วย ธูป เทียน โบว์ทอง หนวดจันทร์(ทำจากไม้จันทน์)กระดาษสา ด้ายสีขาว ฟลอร่าเทปสีขาว รวมถึงเปลือกข้าวโพดที่จะนำมาใช้แทนกระดาษสาในส่วนของสำนักศึกษาทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จะได้นำส่งให้ทางมหาวิทยาลัยในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมต่อไป

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *