Home / ข่าวอาจารย์ / แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักศึกษาทั่วไป

แบบประเมินกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลิกที่นี้เพื่อทำการประเมิน

About admin

admin

Check Also

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 3/2560

คลิกเพื่อดูรายชื่อ >> Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *