Home / ข่าวนิสิต / รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

About admin

admin

Check Also

ขั้นตอนการขอย้ายตารางสอบ-E-Testing

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแล้วตารางสอบเป็นการสอบแบบ E-Testing (ทำข้อสอบในระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์) หากตารางสอบซ้อนทับเวลาสอบของรายวิชาอื่น สามารถขอย้ายเวลาสอบได้ โดยดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ครับ ————————– Download รายละเอียดและวิธีการขอย้ายเวลาสอบ ————————–