Home / ข่าวกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2560
สำนักศึกษาทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2560

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About admin

admin

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  …