Home / ข่าวอาจารย์ / หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”
สำนักศึกษาทั่วไป

หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ลงทะเบียน  คลิกที่นี้

กำหนดการ คลิ๊กที่นี่

 

About admin

admin

Check Also

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ภาคเรียนที่ 3/2560

คลิกเพื่อดูรายชื่อ >> Download