Home / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสมัครงาน / รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์
สำนักศึกษาทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์

สำนักศึกษาทั่วไป
ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

About admin

admin

Check Also

คำสั่งคุมสอบ 3/2559

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 3-2559

<br />