Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 เอกสารรายละเอียดตามไฟล์ที่แนปมาพร้อมนี้

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3 เอกสารรายละเอียดตามไฟล์ที่แนปมาพร้อมนี้

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3

เอกสารรายละเอียดตามไฟล์ที่แนปมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

About admin

admin

Check Also

ประกาศซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 160 เครื่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Doeload-E